Project Description

Nødlys

Tilstrekkelig belysning og merking i en nødsituasjon kan være helt avgjørende for hvordan situasjonen utvikler seg. Mangel på lys ved nettutfall grunnet brann eller lignende kan føre til panikk, og forvanske evakuering og redningsarbeid.

Antipanikkbelysning, ledelys i rømningsveier og god merking av utganger og slukke/redningsutstyr utgjør et enkelt og effektivt livreddende tiltak.

Brannsystemer leverer energisparende LED-armaturer – både lede- og markeringslys. Vi tilbyr også etterlysende skilter og ledelinjer.

Kontakt oss

Telefon: + 47 47 88 80 90
E-post: magne@brannsystemer.no

Gå til kontaktskjema