Project Description

Telefoni

Flyplasser, hotell, shoppingsentre, kontorer, skoler eller sykehus er eksempler på bygg som blir stadig mer avanserte og komplekse. I slike typer bygg er det flere forhold som er av betydning for å oppnå en mest mulig effektiv varsling og rask evakuering. Det stilles stadig større krav til utformingen av slike bygg og de tekniske installasjonene.

Tidligere var hovedfokuset fra forsikringsselskaper og bygningseiere å sikre selve bygget. I dag er det fokus på å ha sikre bygg med systemer som varsler effektivt og raskt ved trussel om fare, samtidig som det er meget viktig å få gjenopprettet normaltilstand straks faren er over. Eksempelvis tar det rundt 30 minutter fra en unødvendig alarm går til normaltilstand er gjenopprettet med klokke-/sirenevarsling, mens det med talevarsling tar 15 minutter. Ved at man unngår tap av arbeidstid for 100 ansatte, vil man raskt spare 25 timer bare på en unødvendig alarm. Den nye europanormen NS EN 54.16 beskriver hvordan talevarslingssystemer skal fungere, og omhandler også integrasjonen mot brannalarmsystemet. NS EN 54.16 sikrer at de systemene som benyttes til talevarsling, har en høy grad av sikkerhet og backup ved strømbrudd osv. Som en følge av dette må alle brannalarm- og talevarslingssystemer fungere mere som et helhetlig system.

Kontakt oss

Telefon: + 47 47 88 80 90
E-post: magne@brannsystemer.no

Gå til kontaktskjema